20.12.2017.

Jeftinije grejanje. Kako?

ŠTA SU TO TOPLOTNE PUMPE?

Toplotne pumpe vrše transformaciju besplatne energiju prirodnih resursa ili otpadnu energiju na viši temperaturni nivo, koji se može iskoristiti u instalacijama.

Toplotne pumpe su uređaji koji toplotnu energiju podižu sa nižeg (toplotni izvor) na viši temperaturni nivo (toplotni ponor) trošeći pri tome rad. Korišćenjem besplatne energije okoline dobija se 3 do 5 puta veća korisna energija u odnosu na uloženi rad. Energija okoline predstavlja prirodni resurs – obnovljivi izvor energije.

Osnovni i dostupni prirodni resursi su: voda, zemlja i vazduh.

*Izvor: Potrošački savetnik

 

PODELA TOPLOTNIH PUMPI

Prema toplotnom izvoru i ponoru:

  • VODA-VODA 
  • VAZDUH-VODA, VODA-VAZDUH
  • VAZDUH-VAZDUH

Po tipu:

  • Kompresorske toplotne pumpe
  • Absorbcione toplotne pumpe

Po funkciji:

  • Samo grejanje ili samo hlađenje
  • Grejanje i hlađenje

Po konstrukciji:

  • Monoblok varijanta
  • Split varijanta

TOPLOTNE PUMPE VODA-VODA

Voda sa temperaturom višom od 8°C je veoma pogodan izvor toplotne energije za stabilan rad agregata preko cele godine bez obzira na spoljašnje temperature vazduha. Zavisno od temperature i izdašnosti toplotnog izvora (vode) ovim agregatima može se ostvariti visok stepen grejanja - hlađenja. Transformacijom energije izvora sekundarnoj instalaciji klimatizacije stabilno se ostvaruje realni stepen grejanja između 4,0 i 5,0 zavisno od temperaturnog izvora odnosno obezbeđuje se, u istom odnosu, manja potrošnja električne energije. Instalacije sa toplotnim pumpama obezbeđuju najekonomičnije zagrevanje objekata i isplativost investicije. Posebna efikasnost toplotnih pumpi tipa voda-voda ostvaruje se kod korišćenja termalnih izvora kao toplotnih izvora za pogon u instalacijama centralnog grejanja.

Oblast primene

Instalacije klimatizacije objekata

Instalacije podnog, vazdušnog ili drugog centralnog grejanja objekata

Instalacije pripreme tople sanitarne vode

U tehnološkim procesima, hlađenje ili grejanje

Toplotne pumpe tipa voda-voda su agregatirane kao kompaktne celine i jednostavno se priključuju na elektro i hidrauličnu mrežu u podstanici ili kotlarnici

 

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH – VODA (VODA – VAZDUH)

 

Toplotna pumpa Vazduh-Voda uzima energiju iz vazduha i prenosi je na vodu . Optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku korišćenja cele godine.Vazduh se dovodi na razmešivač toplote u kome se deo toplote iz vazduha prenosi u ekološki freon koji tada isparava. Delimično ohlađen vazduh se vraća u atmosferu. Freon koji je sada u gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i sistem grejawa u zgradi. Korišćenjem toplotne pumpe vazduh voda uštedićete i do 75% energije za grejanje kuća, firmi, plastenika itd. Takođe pogodnost ovog sistema je mogućnost hlađenja prostorija leti. Sistem grejanja ima najviše iskorišćenje u prelaznom periodu.

 

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VAZDUH

Toplotne pumpe vazduh-vazduh su namenjene prvenstveno instalacijama ventilacije i klimatizacije sa centralnom pripremom vazduha gde su veliki gubici (dobici) energije.

Efekat toplotne pumpe obezbeđuje, zavisno od radnih uslova, 2 do 5 puta manji utrošak električne energije od dobijene toplotne energije. Ovo je pogotovu značajno kod ventilacionih instalacija gde priprema svežeg vazduha zahteva veliki utrošak energije koji može biti daleko veći od potrebe za grejanjem (hlađenjem) objekta. Otpadni vazduh je odličan izvor (ponor) toplotne energije.

Rekuperacijom (regeneracijom) otpadne toplote toplotnim pumpama, odnosno transformacijom energije otpadnog vazduha ventilacionih sistema na svež vazduh, ostvaruje se tri do pet puta manji utrošak energije u odnosu na direktno zagrevanje što omogućuje postizanje visokog učinka, odnosno uštedu energije i brzu ispativost investicije.

Izrađuju se u kompaktnoj (monoblok) i split varijanti.

Izrađuju se kao:

Lokalni klimatizeri u kompaktnoj ili razdvojenoj "split" varijanti. Zavisno od namene lokalni klimatizeri mogu se agregatirati sa dodatnim toplovodnim izmenjivačima ili elektro grejačima, mešačkim sekcijama za vazduh, dodatnom armaturom i kompletnom automatikom za vođenje zadatog režima.

Klima ormani i kanalski klima ormani i kanalski klima uređaji, kompaktni (monoblok) ili u razdvojenoj "split" varijanti, koji se mogu agregatirati sa dodatnim toplovodnim izmenjivačima ili elektro grejačima, mešačkim sekcijama za vazduh, dodatnom armaturom i kompletnom automatikom za vođenje zadatog režima.

Agregati koji su sastavni deo kanalskih sistema za razvod vazduha, kompaktni (monoblok) ili u razdvojenoj "split" varijanti sa isparivačem (kondenzatorom) ugrađenim u istrujnoj jedinici ili klima komori.

Rekuperativni (regenerativni) agregati za korišćenje otpadne toplote centralnih ventilacionih i drugih sistema

Industrijski agregati za održavanje tehnoloških procesa, kondenzacione sušare i dr.

Činjenica je da cena prirodnog gasa nastavlja da raste po stopi većoj od 10 - 60% godišnje a električna energija za 10 - 20 %, stoga ušteda korišćenjem geotermalnog sistema je neupitna. U zavisnosti od vrste toplotne pumpe i grejne instalacije odnos uložene električne energije i dobijene toplotne energije kreće se od  1 : 3 do 1 : 6. Stambene objekte grejne površine 100m² sa dobro urađenom termoizolacijom i sistemom toplotne pumpe moguće je zagrevati sa utroškom energije od 150 Evra po grejnoj sezoni. Dobijeni rezultati su uzeti na praktično primenjenim sistemima grejanja sa toplotnom pumpom.

Takođe, cene nekretnina sa ugrađenim geotermalnim sistemom su veće. Ukoliko prodajete kuću ili neku drugu nekretninu možete računati kako na povećanje vrednosti vaše nekretnine, tako i na veću zainteresovanost kupaca i bržu prodaju. Raspitajte se za uslove i cene ugradnje alternativnih načina za grejanje i hlađenje klikom ovde: Toplotne pumpe:tft.rs

 

Za Telefonoteku, Nucleus energy ©  Decembar 2017.