Mapa Distribucije

Na ovoj stranici možete videti koliko primeraka časopisa Telefonoteka je podeljeno i u kom delu grada. Takođe, na mapi su prikazana i okolna mesta gde se distribuira časopis.