VATROGASNA SLUŽBA NOVI SAD


Brojem zvezdica ocenite ovu firmu
Oceni firmu:   

 ( 5 / 1)

Vatrogasni savez grada Novog Sada je osnovan 1949. godine. Do devedesetih godina, Savez je imao 53 članice (16 DVD i 37 IDVD), a danas u radu učestvuje 12 DVD i 2 IDVD. Organi Saveza su: Konferencija, Predsedništvo i Nadzorni odbor. Operativne aktivnosti sprovodi Štab brigade Vatrogasnog saveza grada Novog Sada. Savez ima Stručnu službu sa tri zaposlena.

Programske aktivnosti Saveza:

Koordiniranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava
Kursevi za sticanje zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu
Zaštita od požara strnih useva i žetve
Okupljanje inženjera zaštite od požara i lica koja rade na poslovima zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu
Vatrogasna takmičenja: Majski susreti vatrogasaca, Ko brže –ko više, Redovno gradsko vatrogasno takmičenje
Kviz znanja Mali vatrogasac
Šahovski vatrogasni turnir
Vatrogasne straže na kulturnim i sportskim manifestacijama
Performansi na temu vatrogastva na manifestacijama: Baby exit i Bezbedna škola u bezbednoj zajednici
Obuka vojnika na služenju vojnog roka u civilnoj službi
Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara

Stručna služba Vatrogasnog saveza grada Novog Sada obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, administrativne i stručne poslove za: dobrovoljna vatrogasna društva, Fond za protivpožarnu zaštitu grada Novog Sada, Gradski štab za zaštitu od požara strnih useva i žetve. Takođe, vodi sve administrativne i stručne poslove Saveza i aktivnosti u kojima Savez učestvuje preko svojih stalnih i povremenih radnih tela i statutarnih obaveza.

O članicama Saveza:

Najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo u Novom Sadu je osnovano 1872. godine, sada pod nazivom Dr Laza Kostić (po jednom od svojih osnivača), sa sedištem u Novom Sadu, ulica Jovana Subotića 11. Ima vatrogasni dom koji zajedno koristi sa profesionalnom Vatrogasnom brigadom Novi Sad i Vatrogasnim savezom grada Novog Sada.
DVD Futog, Cara Lazara 13, osnovano je 1874. godine, ima vatrogasni dom sa garažom i stanom za domara, ima osnovne uslove za rad.
DVD Kać, Kralja Petra I broj 2, osnovano 1910. godine, ima vatrogasni dom sa jednim garažnim mestom, kancelariju i salu.
DVD Budisava, Partizanska 26, osnovano 1925, a u Registar upisano 1926. godine, ima vatrogasni dom P+2 ukupne površine 1875 m² sa 3 garažna mesta, ima obezbeđene osnovne uslove za rad (struja, voda, grejanje, telefon), ima 2 vatrogasna vozila (FAP – 1977. godina proizvodnje Vatrogasne brigade Novi Sad koji koristi po ugovoru i TAM–1963. god. proizv.), vatrogasnu prikolicu S-250 kg, kombi TAM 75-A5 1981. god. proizv., 3 motorne vatrogasne pumpe (1 Rozenbauer sa prikolicom, 1Tomos i 1 Honda), opremu i inventar.
DVD Rumenka, Arsenija Čarnojevića 24, osnovano 1932. godine, ima vatrogasni dom, sa jednim garažnim mestom i stanom za domara, ukupne površine 210 m², ima vatrogasno vozilo FAP 13 S (1974. godina) i drugu opremu i inventar.
DVD Kisač, Slovačka 43, osnovano je 1933. godine, ima vatrogasni dom sa tri garažna mesta, ukupne površine oko 400 m2, ima obezbeđene uslove za rad (struja, telefon, voda i grejanje na struju), ima 3 vatrogasna vozila ( 1 Mercedes Brgadin po ugovoru, 1 TAM 4500 iz 1963. godine i FAP 6Ga iz 1964. godine, 1 vatrogasnu prikolicu S-250 kg, 1 kombi i druga oprema i armature.
DVD Begeč, Branka Radičevića 8, osnovano 1934. godine, ima vatrogasni dom sa dva garažna mesta bez stana za domara, ukupne površine 150 m², ima osnovne uslove za rad (struja, voda, gas, telefon idr.), ima vatrogasno vozilo Magirus 5500 (godina proizvodnje 1959.)
DVD Sremski Karlovci, osnovano 1890. godine, ima vatrogasni dom koji koristi zajedno sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom.
DVD Petrovaradin, Pavla Jurišića Šturma 2, osnovano 1875. godine, ima vatrogasni dom, sa dva garažna mesta, radionicom, stanom za domara, ima salu i kancelariju.
DVD Sremska Kamenica, Dvor 1, osnovano 1948. godine, ima vatrogasno spremište neuslovno za rad i novoizgrađeni nezavršeni dom na Zmajevom trgu 8. Nema vatrogasno vozilo.
DVD Stari Ledinci, Vuka Karadžića 98, osnovano 1951. godine, ima garažu uz objekat Mesne zajednice, nema vatrogasno vozilo.
DVD Bukovac, Karađorđeva 127, osnovano 1949. godine, ima vatrogasni dom ukupne površine oko 80 m². Društvo nema vatrogasno vozilo ni pumpu.Detalji

Radno Vreme

00-24