Pravila i uslovi korišćenja sajta tft.rs

*Postavljanjem oglasa i materijala na sajtu prihvatate pravila i uslove korišćenja sajta www.tft.rs

Pravila i uslovi korišćenja:

 

1. Pružalac usluga

Internet sajt www.tft.rs je u vlasništvu kompanije Telefonoteka INS d.o.o. sa sedištem: Čenej, Salaš 109.

2. Plaćene usluge

Internet sajt www.tft.rs pruža plaćene usluge: a) promocije postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera. Internet oglasnik tft.rs zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

3. Oglašavanje na sajtu www.tft.rs

Za korišćenje usluga sajta tft.rs neophodna je registracija koja je besplatna. Regitracija se obavlja prijavom na sistem tako što korisnik usluga unese tražene podatke na stranici www.tft.rs/prijava, a zatim klikne na dugme pošalji.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Telefonoteka INS d.o.o. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa - tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na Internet stranici tft.rs, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Plaćene komercijalne poruke i baneri moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa sajta tft.rs. Takođe, za oglašavanje plaćenih oglasa i banera na tft.rs, po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije sa podacima oglašivača.

4. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.

Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.

Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.

Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.

Zabranjeno je oglašavati u formi javnog obraćanja ili proglasa.

Zabranjeno je oglašavanje sredstava za lečenje.

Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.

Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.

5. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je ubacivanje URL linka neke druge firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame. Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda/usluge već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip drugih firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba. Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa. Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).  Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama. Korisnik usluga - oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke - oglasa.

6. Trgovina između korisnika

Internet sajt www.tft.rs ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga tft.rs je na sopstveni rizik i Telefonoteka INS d.o.o., kao vlasnik sajta, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

7. Autorska prava i zabrana kopiranja i korišćenja sadržaja

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na internet sajtu www.tft.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Oglašivači (kompanije koje se reklamiraju na sajtu) su vlasnici/autori ili poseduju saglasnost vlasnika/autora za objavljivanje svih fotografija, logotipa, grafičkih i tekstualnih rešenja koji se nalaze u njihovom oglasnom prostoru koji im je dodeljen na url adresama u okviru sajta tft.rs. Sajt www.tft.rs se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje koristite na sopstvenu odgovornost. Sajt www.tft.rs nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača koje se nalaze na ovom sajtu kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na njemu. Sadržaj objavljen na www.tft.rs ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka sajta www.tft.rs ili oglašivača čiji se sadržaj namerava preuzeti. Informacije date na sajtu www.tft.rs ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka i ne mogu biti predmet bilo kakve obaveze vlasnika sajta prema posetiocima sajta, već su iste obezbeđene na bazi da sva lica koja pristupe sajtu preuzmu odgovornost za procenu relevantnosti i tačnosti sadržaja dela ili celokupnih tekstova. Telefonoteka INS d.o.o. kao vlasnik sajta www.tft.rs ne odgovara za tačnost podataka koje su na sajtu www.tft.rs unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

8. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane internet sajta tft.rs se obavlja u skladu sa sledećim:

Internet sajt www.tft.rs od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica. Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 11. Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka na sajtu tft.rs i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja. Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na internet sajtu tft.rs. Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu.  

9. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja internet sajta www.tft.rs, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga sajta. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge oglašavanja na sajtu.

10. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa administratorom, korisnici se upućuju na kontakt formu na stranici www.tft.rs/kontakt. Odgovor administratora ne mora da odražava stanovište kompanije Telefonoteka INS d.o.o., pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske administracije sa korisnikom usluga bez pisane dozvole Telefonoteka INS d.o.o. ili njenog ovlašćenog lica.

11. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, kada je sajt tft.rs obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

12. Registracija fizičkih lica na sajtu www.tft.rs i kreiranje naloga

Kreiranje naloga podrazumeva registraciju na sajtu www.tft.rs, što zahteva davanje Vaše dozvole sajtu www.tft.rs za preuzimanje Vaših osnovnih podataka (Ime, prezime i email adresa) sa globalnih servisa (google-gmail, twitter, facebook) pomoću kojih se prijavljujete na svoj profil na sajtu www.tft.rs. Registrovanjem na ovom sajtu dajete svoju saglasnost na obradu Vaših ličnih podataka na način predviđen ovim uslovima. Ako niste saglasni sa uslovima korišćenja sajta www.tft.rs, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu i da ne dostavljate sajtu www.tft.rs svoje lične podatke. Sajt www.tft.rs ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene isključivo u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo e-mail adresu prijatelja koja je zabeležena preko opcije “Preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija. U slučaju da želite da znate koje lične podatke o Vama čuvamo, ili ako želite da dopunite, ispravite, učinite anonimnim ili obrišete bilo koje nepotpune, netačne ili zastarele lične podatke, ili ako želite da prestanemo sa obrađivanjem Vaših ličnih podataka u svrhu slanja promotivnih materijala ili direktnog marketinga, ili vršenja istraživanja tržišta ili iz drugih razloga, možete, zavisno od slučaja i u skladu sa primenjivim pravom, koristiti svoje pravo kontaktirajući nas preko kontakt forme na sajtu www.tft.rs