DR ANĐELIĆ BOŽIDAR


Brojem zvezdica ocenite ovu firmu
Oceni firmu:   

 ( 0 / 0)

O nama . . .
Naša specijalistička ordinacija za plućne bolesti je opremljena kompletnom najsavremenijom neinvanzivnom dijagnostičkom aparaturom, koja može da prikaže potpunu sliku i stanje traheo-bronhijalnog stabla, kao i da otkrije početne poremećaje i promene u alveolama bez čije funkcije i odgovarajuće očuvanosti nema osnovne funkcije života - razmene gasova, čime je ugrožena funkcija i rad svih drugih organa i sistema.
Naš zadatak je da utvrdimo sve faktore rizika za eventualni nastanak neželjenih plućnih događaja, a merama koje ćemo savetovati i preduzimati želimo da doprinesemo kvalitetnom životu naših pacijenata, a i da predupredimo neželjene, nekada i fatalne događaje, jer kad ih blagovremeno uočimo, prepoznamo i lečimo, možemo dovesti do izlečenja, odnosno velikog uticaja na smanjenje kliničke slike osnovne bolesti i samim tim značajnog poboljšanja kvaliteta života pacijenta.
Šta nudimo našim pacijentima:

Kompleksan pulmološki pregled i konsultacija
Kompletna plućna funkcija (Bodipletizmografija, pulsoksimetrija, gasna analiza)
Dijagnoza bronhijalne astme
Pravovremena dijagnoza i terapija rinitisa
Pojedinačna ekspertiza za ocenu radne sposobnosti
Preoperativna procena plućne funkcije (za operacije kako na grudnom košu i plućima, tako i za sve druge planirane hirurške intervencije u opštoj anesteziji), EKG
Kompletna alergološka obrada (standardne inhalatorne probe, nutritivne alergološke probe, razložene alergene)
Imunizacija
Inhalatorna terapija
Oksigenoterapija, uz edukaciju pacijenta

Preporuke Evropskog udruženja za bolesti pluća (ERS):
Bez pušenja!
U zdravom telu – zdrav duh! Upražnjavati redovno fizičku aktivnost. Psihosocijalna i nutritivna podrška.
Boravak i rad van aero – zagađenih prostorija, koristiti sva raspoloživa sredstva zaštite u slučajevima eksponiranosti lošim mikro i makro klimatskim uslovima.
U svim slučajevima kada postoji sumnja da su tegobe uzrokovane alergijom (egzo ili endogeno uzrokovanom) izbegavati inkriminisane materije.
Koristiti prirodne antioksidante svakodnevno u ishrani jer se poremećena ravnoteža antioksidant-slobodni radikal okrivljuje za puno plućnih bolesti koje su u ekspanziji.
Strategija prevencije plućnih bolesti, pre svega astme, obuhvata vakcinaciju i specifičnu imunoterapiju.
Vakcina protiv sezonske gripe, kao i protiv bakterijskih infekcija, je značajan prediktor u sprečavanju ili nastanku blagih formi bolesti.Detalji

-->