KLINIČKI CENTAR VOJVODINE


Brojem zvezdica ocenite ovu firmu
Oceni firmu:   

 ( 5 / 1)

Delatnosti organizacionih jedinica Kliničkog centra Vojvodine su: praćenje i proučavanje stanja u oblasti za koju su organizovane, ispitivanje metode zaštite, ranog otkrivanja dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, predlaganje i sprovođenje mera za unapređenje zdravstvene zaštite u svojoj oblasti, pružanje stručno-metodološke pomoći i učestvovanje u sprovodenju i izgrađivanju stručno medicinskih doktrinarnih stavova, organizovanje stručnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika i saradnika, kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih organizacija, obavljanje specijalističko-polikliničkih i stacionarnih ili samo specijalističko-polikliničke delatnosti za određena oboljenja i stanja, odnosno dijagnostičko-terapijske aktivnosti. U skladu sa ovim funkcijama i zadacima u KC Vojvodine, odnosno njegovim organizacionim jedinicama obezbeđuje se: što brža primena najnovijih dostignuća medicinskih nauka u kliničkoj praksi, bolja povezanost vanbolničkog načina pružanja zdravstvene zaštite, što veća funkcionalna povezanost, kako dijagnostičkih tako i terapijskih jedinica, pružanje efikasne i brze medicinske pomoći, maksimalna ekonomičnost poslovanja u korišćenju opreme sredstava i kadrova, jedinstvo medicinske dokumentacije i njeno stručno i naučno korišcenje, povezanost Kliničkog centra sa drugim organizacijama: ambulantno-polikliničkim i dispanzerskim, bolničkim i rehabilitacionim, pružanje zdravstvene zaštite od svih oboljenja i stanja predviđenih Međunarodnom klasifikacijom bolesti povreda i uzroka smrti, koja zahtevaju usluge ovog nivoa sistema zdravstvene zaštite. U sastavu Kliničkog Centra Vojvodine postoje:
KLINIKA ZA ABDOMINALNU, ENDOKRINU I TRANSPLANTACIONU HIRURGIJU
KLINIKA ZA VASKULARNU I TRANSPLANTACIONU HIRURGIJU
KLINIKA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU
KLINIKA ZA UROLOGIJU
KLINIKA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU
KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU
KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU I ORALNU HIRURGIJU
KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNU TERAPIJU
KLINIKA ZA NEFROLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU
KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA
KLINIKA ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU
KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI
KLINIKA ZA KOŽNO-VENERIČNE BOLESTI
KLINIKA ZA BOLESTI UVA, GRLA I NOSA
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
KLINIKA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
URGENTNI CENTAR
CENTAR ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
CENTAR ZA RADIOLOGIJU
CENTAR ZA SUDSKU MEDICINU, TOKSIKOLOGIJU I MOLEKULARNU GENETIKU
CENTAR ZA PATOLOGIJU I HISTOLOGIJU
U uslovima rada sa ograničenim sredstvima za finansiranje skupih medicinskih procedura i intervencija, formiraju se liste čekanja.
Mesto na Listi čekanja, pacijent može proveriti na sledećim brojevima telefona:
Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju – 021/484 35 83
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 021/484 33 64
Klinika za očne bolesti – 021/661 23 94
Centar za radiologiju – 021/484 34 41broj komentara (3)

 • Milica Cekic 04/11/18 11:52

  posto vam toliko treba istinu da odobrite gledacete se i citati u meoijima

  Milica Cekic 04/11/18 11:52

  tiranija na o;noj klinici od glavne sestre jasne i sefice higijeni;arki jovanke jovanka tera radnice da obavljaju poslove kao sto su ster;lisanje pribora ya operacije sto nema veye sa moygom nosenje jasnine tursije i ostalih stvari teglenje dyakova od pedeset kila dokle cemo ici hoce li spremacice i da operisu a janice sve tto rade ya minimalac uy pretnje otkayom dokle ce teror trajati upravnice hocete i dalje okretati glavu na drucu strannu hoce li jasna prestati i njoj slicne da se ponasaju kao da im je tata ostavio kcv pa i oni sto vam vam ciste imaju prava na yivot a ne da jasni i jovanki provode po 12 i vise sati na klinici ya minimalac

  Goran Djokić 09/04/18 14:37

  Само похвале. раде колико могу и са чиме могу.

Morate biti ulogovani da bi ostavili komentar

Detalji

Radno Vreme

00-24

-->