MATIČAR NOVI SAD


Brojem zvezdica ocenite ovu firmu
Oceni firmu:   

 ( 5 / 1)

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih. Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih (na domaćem i međunarodnom obrascu) podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis činjenice venčanja. Uz zahtev se prilaže dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi i dokaz o uplaćenoj Naknadi troškova postupkabroj komentara (1)

Morate biti ulogovani da bi ostavili komentar

Detalji

Radno Vreme

00-24

-->