JKP STAN


Brojem zvezdica ocenite ovu firmu
Oceni firmu:   

 ( 1 / 1)

Javno komunalno preduzeće "Stan" je osnovano 1966. godine kao Stambeno preduzeće za pružanje usluga iz stambeno - komunalne delatnosti - održavanje stambenih zgrada i stanova. Deo je komunalnog sistema Grada Novog Sada i bavi se održavanjem stambenih zgrada i poslovnih prostora. Delatnost koju obavLja JKP "Stan" je izvođenje radova na održavanju stambenih zgrada koji se nalaze na teritoriji grada Novog Sada, radova na održavanju stambenih zgrada čije je održavanje povereno Javnom komunalnom preduzeću, kao i radove na održavanju stambenih zgrada čijim izvođenjem se sprečava, ili otklanja opasnost po život i zdravLje Ljudi, odnosno kojima sa obezbeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline. Održavanje stambenih zgrada, stanova i drugih, posebnih delova zgrada mora biti tako organizovano da obezbeđuje stalnu ispravnost, upotrebLjivost i sigurnost svih uređaja, instalacija i opreme u zgradi. Ugrađena instalacija u stambenim zgradama predstavLja, u stvari, produžetak gradske infrastrukture.
- JKP "Stan" održava zajedničke delove, instalacije i uređaje u stambenim zgradama na osnovu ugovora skloplјenih sa skupštinama zgrada. Odluku o sklapanju ugovora donosi Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova stambene zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.
- Održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija u njima obuhvata radove kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlјe lјudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika i okoline (popravke krovova, fasada, liftova, protivpožarnih instalacija, gromobrana...).
- Poslovi hitnih intervencija obuhvataju: manje građevinsko-zanatske radove, radove na vodovodu i kanalizaciji, elektro radovi, manje popravke i odglavlјenja osoba iz lifta...
- Posebno ugovoreni poslovi obuhvataju: izvođenje radova svih vrsta, većeg obima i cene koštanja, koordinaciju i nadzor nad obavlјanjem usluga održavanja higijene u zajedničkim delovima stambene zgrade (čišćenje i pranje stepeništa, hodnika, podesta...) i druge poslove (sitne popravke...).broj komentara (1)

  • Goran Djokić 09/04/18 14:37

    Предузеће уништено од стране власти у граду после 2008 године.

Morate biti ulogovani da bi ostavili komentar

Detalji

Radno Vreme

00-24

-->