JKP Put Novi Sad


Brojem zvezdica ocenite ovu firmu
Oceni firmu:   

 ( 2 / 1)

Javno komunalno preduzeće “PUT” Novi Sad osnovao je Grad Novi Sad za potrebe izgradnje i održavanja puteva i ulica na teritoriji Novog Sada i prigradskih naselja. Od nastanka, tadašnje državno preduzeće, se transformisalo u komunalno preduzeće i Javno komunalno preduzeće. Danas, Javno komunalno preduzeće “PUT” Novi Sad, je tržišni orijentisano, savremeno opremljeno preduzeće, sa implementiranim međunarodnim standardima i akreditovanim laboratorijama. JKP “PUT” raspolaže: savremenom mehanizacijom, voznim parkom i stručnim ljudskim resursima, koji garantuju kvalitetno i u ugovorenom roku obavljanje poslova: održavanje i gradnje saobraćajnica, izrade i održavanja svetlosne i vertikalne signalizacije, obeležavanje horizontalne signalizacije. Javno komunalno preduzeće "Put" Novi Sad za potrebegrada u zimskom periodu sprovodi održavanje kolovoza na teritoriji Novog Sada. Pored navedenog JKP “PUT” Novi Sad vrši i usluge laboratorijskog ispitivanja geomehanike i asfalta, kao i uslužnu proizvodnju asfaltne mase u svim kvalitetima. Prvi, među preduzećima ovog profila u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi uveli smo standarde koji nisu samo pitanje prestiža i građenja imidža, već se nameću kao segment bez koga se u bliskoj budućnosti neće moći poslovati.
U pitanju su procesi akreditacije laboratorije za geomehaniku i laboratorije za asfalt, uvođenje sistema u skladu sa zahtevima standarda:

SRPS ISO / IEC 17025:2006
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
SRPS OHSAS 18001:2009

U narednom periodu naše aktivnosti će biti usresređene na poboljšanje i proširenje integrisanog informacionog sistema, kao i poboljšanje inplementiranih zahteva standarda. Cilj uvođenja navedenih standarda je da se delatnost JKP "PUT" učvrsti u svetsku standardizaciju sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i obezbeđenja i zaštite zaposlenih, čime se stvaraju svi preduslovi za kvalitetnu i bezbednu uslugu u kontinuitetu. Inplementirani standardi su obaveza svih zaposlenih, a eliminišu subjektivnost u oceni kvaliteta pružene usluge. Zaposlenima će olakšati rad i učiniće ga bezbednijim, a korisnicima naših usluga omogućiće da kontrolišu i realno ocene sveobuhvatni kvalitet proizvoda i usluga.broj komentara (1)

  • Goran Djokić 09/04/18 14:37

    Предузеће запостављено од стране власти у Граду. Дају им се само мрвице да раде. За неки наредни период тешко да ће опстати као ЈКП.

Morate biti ulogovani da bi ostavili komentar

Detalji

Radno Vreme

00-24

-->